Regionråda står sammen – krever rettferdig fordeling av sjukehuskronene

Fra før har alle ordførerne i fylket sendt brev. Nå hekter de tre regionråda seg på kravet om rettferdig fordeling av potten til helseforetaka internt i Midt-Norge.

FELLES SAK: Regionråda på Nordmøre, i Romsdal og på Sunnmøre står sammen om kravet for rettferdig finansiering av Helse Møre og Romsdal. Her fra felles styremøte i Romsdal Regionråd og Sunnmøre Regionråd tidligere i år.   Foto: Romsdal Regionråd

Nyheter

Bakgrunnen for brevet fra regionråda er prosessen som nå pågår om mulig endring av fordelingen av sjukehuskronene internt i Midt-Norge – mellom Helse Møre og Romsdal, St. Olavs og Helse Nord-Trøndelag. Arbeidet skjer foreløpig i arbeidsgruppa som i mars fikk i oppdrag å gå gjennom dagens fordeling og foreslå eventuelle endringer på bakgrunn er den såkalte Magnussen 2-modellen.