Strid rundt naustavgjørelse

Uenighet rundt bygging av et 19 kvadratmeter stort naust i vannkanten ved Svartløkvatnet som ligger i Ålesund og Vestnes havner nå på Kommunal-og moderniseringsdepartementets bord.

POPULÆRT: Svartløkvatnet strekker seg mellom Ålesund (tidligere Skodje kommune) og Vestnes kommune. Området er populært for friluftsliv hele året. Det ligger både hytter og naust i området, og vinterstid går mange på ski her, og videre mot Ørskogfjellet. Hytta på bildet har ikke noe med denne saka å gjøre.   Foto: Hugo Tingvoll

Nyheter

Svartløken: Populært område for friluftsliv. Her et bilde fra «Svartløken rundt», der Hans Martin Gjedrem, Valldal, vant foran Johan Bugge, Eidsvåg i februar 2012.