Møte om Langfjordbrua

– Flytebrua kan bygges for 2,7 milliarder kroner

– Jeg er helt sikker på at Langfjordbrua kan bygges for en pris under 3 milliarder kroner. Vårt kostnadsoverslag er 2,64 milliarder kroner, sier seniorrådgiver Anette Fjeld i selskap Dr.tech. Olav Olsen AS.

Klar for å bygge flytebru: Tore Roppen i selskapet Prodtex og Anette Fjeld i konsulentselskapet Dr.techn. Olav Olsen AS er overbevist om at det vil være langt mer lønnsomt for fylkeskommunen og staten å bygge flytebru over Langfjorden enn å fortsette med ferjer til evig tid.   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

Under konferansen om Langfjordbrua i Molde mandag la direktøren for forretningsutvikling Tore Roppen i bedriften Prodtex fram informasjon om hvor langt man har kommet i industriproduksjon av flytebruelement.