Snart kan næringslivet søke krisepakke fra kommunen

Ekstern samarbeidspartner har gjort at tildelingen av krisepakka til næringslivet har tatt tid.

Utvalgsleder i TPNM: Trygve Grydeland er utvalgsleder for teknisk, plan, næring og miljø i Molde kommune.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

22. juni fikk Møre og Romsdal fylkeskommune beskjed fra departementet om at de hadde mottatt 42,1 millioner kroner i øremerket tilskudd til det kommunale næringsfondet. Dette var en del av Regjeringens krisepakke i fase 3 av koronapandemien, saken ble endelig behandlet i Stortinget 19. juni.