– Ingen ting nytt i rapporten til Bunadsgeriljaen

Rapporten som Bunadsgeriljaen har laget, og som hevder at det vil være langt billigere å fortsette med to sjukehus i Nordmøre og Romsdal, rokker ikke ved framdriften av nytt fellessjukehus. Det bekrefter administrerende direktør Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge.

ARBEIDET MED SNR GÅR VIDERE: Rapporten fra Bunadsgeriljaen inneholder ingen helt nye innspill i forhold til det som har vært kjent fra før, sier direktør Stig A. Slørdahl.   Foto: Geir Mogen / NTNU

Nyheter

I orienteringen til styret i Helse Midt-Norge torsdag kommenterte direktør Stig A. Slørdahl rapporten fra Bunadsgeriljaen.