Lager video som blir åpent tilgjengelig:

Helse Midt snur - åpner info om ny fordeling av sjukehuskroner

Info om ny modell for inntektsfordeling skulle skje i lukket styreseminar onsdag. Nå blir orienteringa i stedet en åpent tilgjengelig video.

LAGER VIDEO: – Vi ser at det er stor interesse for ny modell for inntektsfordeling, og at en video som gjøres tilgjengelig for alle interesserte kan bidra til økt innsikt og kunnskap. Det sier kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås i Helse Midt-Norge som bakgrunn for snuoperasjonen.   Foto: Eir-Jørge Bue / Helse Midt-Norge RHF

Nyheter

Rbnett skrev tirsdag om at både Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal har orienteringer for sine respektive styrer om ny modell for inntektsfordeling av sjukehuskronene. I en sak med allerede het debatt, valgte de i utgangspunktet ulike løsninger: Helse Midt-styret skulle orientere i lukket møte, mens Møre og Romsdal planla åpent møte om dette.