250-300 arbeidsplasser har gått tapt på få år

Tre store industrianlegg ligger brakk

Industrianleggene til NOV på Hjelset, Midsund Bruk i Midsund og Vard på Gossen står tomme. 250–300 arbeidsplasser har blitt borte på få år.

Midsund: Anlegget til Midsund Bruk i Midsund ligger brakk.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

På Hjelset hadde NOV på det meste over 90 egne ansatte, Midsund Bruk rundt 80 og Vard Aukra 120. I tillegg kom et betydelig antall innleide. I hallene der det tidligere var hektisk aktivitet, er det nå stille.