Har stor tro på «Helse i arbeid» for personer og virksomheter:

Visse sjukmeldte kan nå få raskere spesialisthjelp

Sjukmeldt - eller snart sjukmeldt - med psykiske vansker eller rygg-nakke-problem? Eller bedrift med høgt sjukefravær? Ny ordning gir rask spesialisthjelp med mål om rask retur til jobben.

TILBUD PÅ TVERS: - Vi tre skal møtes en gang i uka og drøfte hva brukerne trenger: kun tilbud for rygg nakke, kun psykisk helse-tilbud, eller begge deler, sier Reidun Høydal, psykologspesialist i HMR. F.v.: Marit Håkonsen, veileder i NAV; Høydal; og Marianne Sletnes, spesialfysioterapeut HMR på Tverrfaglig ryggpoliklinikk.   Foto: MARIT HEIENE

Pasienter og brukere har ansvar for eget liv, men vi kan være støttespillere.

Marit Håkonsen, veileder i Nav
Nyheter

Gjennom åra har det vært ulike nasjonale ordninger i helsevesen og arbeidsliv med mål om å hjelpe sjukmeldte raskt tilbake i jobb. 1. september startet en ny nasjonal satsing med samme mål, «Helse i arbeid». Fredag markerte Nav og helseforetaket nysatsingen i Molde, der man nå er godt forberedt til å ta imot deltakere.