Markerte innflytting for kommuneansatte i Midsund

Fredag ble innflytting i Molde kommunes nye lokaler i Midsundsenteret markert.

Nye kontor: (F.v.) Fra venstre: Ingalill Røberg (øk.avd), kommunedirektør Arne Sverre Dahl, Hege Heggdal (Byggesak/geodata), ordfører Torgeir Dahl, Arnstein Misund (Sentrumsbygg Invest AS), Arild Sjøvik (Adm.avd), Ruben Raknes (Kommunikasjon og service), Gunnlaug Tangen (Kommunikasjon og service), Per Ove Sæterøy (øk.avd), varaordfører Odd Helge Gangstad og Åshild Melkeraaen (Kulturskolen).  Foto: Magne Krumsvik /Midsundingen

Nyheter

Molde kommune har nå flyttet til lokaler i Midsundsenteret, der seks kommunalt ansatte har sine faste arbeidsplasser. Det er også planen at NAV etter hvert skal være til stede to dager i uka. Fredag ble åpning av de nye kommunale kontorlokalene markert.

Ordfører Torgeir Dahl og Arnstein Misund, Sentrumsbygg Invest AS, kom med blomster, og det vanket også kaffe og kake.

På grunn av koronapandemien ble markeringa kun for inviterte, forklarer Molde kommune på sine nettsider.

– Mindre viktig hvor ansatte jobber fra

Da Midsund, Molde og Nesset kommuner slo seg sammen 1. januar i år, fikk de ansatte i administrasjonen velge om de ville pendle til Molde, eller helt eller delvis jobbe fra kommunehusene i Midsund eller Eidsvåg.

De ansatte som har valgt å ha base i Midsund tilhører ulike avdelinger. De nye lokalene utgjør derfor et kontorfellesskap hvor det jobbes med forskjellige oppgaver for hele kommunen, ikke bare for Midsund.
– Sammenslåingsprosessen og koronapandemien har vist oss at det i mange sammenhenger er mindre viktig hvor ansatte jobber fra, bare vi bruker moderne teknologi på en god og fornuftig måte, sier kommunedirektør Arne Sverre Dahl.
Annenhver dag er det for eksempel ansatte i Midsund som betjener sentralbordet til Molde kommune. De andre dagene betjenes det fra Eidsvåg.

–Avtal time i forkant

Molde kommune skriver at innbyggere i Midsund som trenger hjelp fra kommunen, sjølsagt er velkommen innom på Midsundsenteret – men at tid må avtales på forhånd. Ved behov for møte med kommunen, kan det gjennomføres digitalt eller i Midsund, Molde eller Eidsvåg etter nærmere avtale, poengteres det.