Bergmesteren Raudsand:

– Vil samarbeide med Molde kommune

Bergmesteren Raudsand er glad for avklarande vedtak, men også provosert etter debatten.

På Raudsand: Styreleiar John Strand (t.v.) og dagleg leiar Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand vil no jobbe saman med Molde kommune om justering av reguleringsplanen. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Styreleiar i Bergmesteren Raudsand, John Strand, opplyser at han følgde debatten i kommunestyret, og kommenterer vedtaket slik: