Kommunestyremøte i Molde kl. 16: Følg møtet her - ikke møt opp på Rådhuset

På agendaen: Sjøfronten-overskridelsene og Raudsand-deponi

I dagens kommunestyremøte behandles blant annet rapporten om sjøfronten, og saka om deponi 2 på Raudsand.
Nyheter

Molde kommunestyre holder i dag sitt første fysiske møte siden februar, i kommunestyresalen på Rådhuset.

Uten publikum

– På grunn av smittevernet kan vi ikke ha publikum til stede i Molde rådhus, opplyser informasjonsleder Hilde Johansen i Molde kommune, og oppfordrer publikum om å følge møtet via Kommune-TV.

Blant aktuelle saker i møtet er behandling av rapporten om sjøfronten, og saka om deponi 2 på Raudsand, med forslag også om ny reguleringsplan for området.

Sjøfronten

Første sak ut er KPMGs rapport om Sjøfronten-overskridelsene på 39 mill. kroner.

Kommunedirektøren foreslår en rekk tiltak som skal gjøre prosjektstyringen bedre til Sjøfronten 2 og i Molde kommune generelt.

Kontrollutvalget vedtok i forrige uke at de «merker seg funnene i rapporten» fra KPMG, «særlig den påviste manglende styring i prosjektet. Videre at endringene i byggefasen var direkte årsak til at opprinnelig kostnadsramme ble overskredet og at sentrale poster manglet i vedtatt investeringsbudsjett».

Debatten har gått på om «granskingen» som kommunestyret bestilte i vår, er svart ut av «undersøkelsen» som kontrollutvalget bestilte. Ja, mener utvalget.

«Innenfor de tidsmessige og økonomiske rammer kontrollutvalget har hatt til rådighet, gir rapporten et godt svar på gjennomføringen av prosjektet.» het det etter behandlingen i utvalget.

Raudsand-deponi

Neste sak er til behandling er «Eiendommen 240/50, Raudsand, deponi 2, politisk behandling av klage». Molde formannskap gikk enstemmig inn for å ta klagen til følge, men gjorde også flertallsvedtak om at det utarbeides en ny reguleringsplan for Raudsand. Stridspørsmål er blant annet muligheten for deponi for farlig uorganisk avfall, men også de andre deponiene.


Molde-ordføreren advarer sterkt, men:

Flertallet vil ha ny regulering på Raudsand

Molde formannskap vedtok onsdag at det skal utarbeides en ny reguleringsplan på Raudsand. Vedtaket kan ha konsekvenser for oppryddingen i deponi 2, ifølge ordfører Torgeir Dahl (H).


Politikerne har fram til møtet jobbet intenst for å få flertall for sitt syn.


Rødt mener Raudsand-vedtak i dag vil være ulovlig

Bare få timer før torsdagens møte i kommunestyret, mener Rødt at Raudsand-vedtak er umulig fordi en rapport mangler.Torsdag skal deponisaken opp i Molde kommunestyre:

– Håper på et godt og klokt vedtak

Ordfører Torgeir Dahl (H) innrømmer at det blir tett og jevnt om hva som blir vedtaket i deponisaken. Uansett ligger en ny reguleringsplan på bordet.Opposisjonen:

Frykter at KrF og Sp vil «vri seg unna»

Opposisjonen frykter nå at posisjonen skal samle seg i deponisaken rundt et nytt forslag i kommunestyret.Vil moldepolitikerne gjøre som Ålesund og Kristiansund, og støtte Moria-opprop?

I kommunestyret torsdag vil SV gjøre et nytt forsøk på å få vedtatt en interpellasjon som støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria».

Behandlingen ble utsatt i vår, men kommer nå opp for kommunestyret i Molde torsdag neste uke.

I mellomtiden har nabobyene Ålesund og Kristiansund vedtatt å støtte oppropet. I Romsdal har også Aukra stilt seg bak, mens i Rauma fikk ikke oppropet flertall.

Ellers i fylket står også Ørsta, Volda, Surnadal og Tingvoll på listen over rundt 125 norske kommuner som vil evakuerer barn fra den beryktede flyktningeleiren på Lesvos.


SV vil ha Molde kommune med på flyktningdugnad:

– Å bare hente ut 50 fra Moria blir veldig fislete. Det kan vi i Molde greie alene

– Vi har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, sier Molde SV. Nå prøver partiet på nytt å få med kommunestyret på å støtte «Evakuer barna fra Moria».


SV har også tatt til orde for at Molde kommune alene kan ta imot rundt 50 flyktninger fra Lesvos.