Bakke: Det viktigste blir å utdanne spesialister sjøl

Molde får en gynekolog til

I en tid med stor mangel på gynekologer, er Molde sjukehus i ferd med å få ansatt en. Enda en skal bestemme seg i oktober.

Igor Jokic er foretakstillitsvalgt for overlegene i Helse Møre og Romsdal.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Som kjent mangler helseforetaket åtte gynekologer for å ha full og normal drift ved fødeavdelingene i Molde og i Kristiansund. Det er den viktigste grunnen til at foretaket fra 5. oktober skal veksle på å ha åpent for fødsler i to uker om gangen på de to avdelingene.