SNR 200 millioner for dyrt - kuttmulighetene krymper

– Vi gjør nå skoeske-arbeid på hvert rom

Nå jobber sjukehusbyggerne med at hver seng, hvert skap og hver kabel får sin nøyaktige plassering i nysjukehuset. Men det blir stadig vanskeligere å kutte kostnader.

Sjukehusbyggerne bruker nå databilder i arbeidet, for å kunne se bygget ute og inne i hver etasje og hvert rom.   Foto: Helse Møre og Romsdal

Vi jobber hardt for å redusere kostnadene, men mulighetsrommet for å få det til er blitt mindre.

Johan Arnt Vatnan
Nyheter

Johan Arnt Vatnan leder prosjektstyret for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, og orienterer om SNR på hvert eneste styremøte i helseforetaket. Så også på styremøtet tirsdag i Ålesund.