Formannskapet har godkjent planene:

Legger til rette for storsatsing på Bjorli

Bjorli kan få nytt skitrekk, nytt hotell og flere hundre nye hytter og leiligheter. Det blir nå mobilisert til ny giv for Bjorli.

Overtar skiheisen: Selskapet Bjorli Utvikling AS har intensjonsavtale med Wenaas om å overta skiheisanlegget på Bjorli. Det er planer om å utvide heisanlegget med skiheis til fjellet Bjorlitoppen som er 1.225 meter høyt.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

(Smp) Lesja formannskap godkjente mandag planprogrammet for en ny områdereguleringsplan for store deler av Bjorli.