Ikke nok å anta eller tro at det er fri bane når man rygger, sier tingretten

Brøytesjåføren må i fengsel

Skal du rygge, er det ikke nok å anta eller tro at det er fri bane. Du må forvisse deg om at det ikke kan oppstå fare eller skade, slår Romsdal tingrett fast. Brøytesjåføren, som er i 20-åra, må sone 30 dager i fengsel etter ei dødsulykke på Åndalsnes.

Strenge krav til føreren: Den som rygger, må være særlig aktsom for å forvisse seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade, slår Romsdal tingrett fast i dommen mot en brøytesjåfør i 20-åra i Rauma. Etter dødsulykka i januar 2019 må sjåføren i fengsel.   Foto: Ragnhild Bakke

Nyheter

Dommen mot brøytesjåføren, som er en mann i 20-åra, understreker det store ansvaret en sjåfør har når man rygger. Romsdal tingrett har dømt brøytesjåføren til fengselsstraff i 30 dager.