Stort kompetansesenter for bygg- og eiendomsbransjen i Molde

Macè Senteret langt skritt nærmere en realisering

Det planlagte Macè Senteret i Molde er nå et langt skritt nærmere realisering. Det opplyser styreleder Stig O. Jacobsen i Angvik Eiendom og bygg- og eiendomssjef Per Olaf Brækkan i Møre og Romsdal fylkeskommune.

BYGGER UT BAKGÅRDEN: Skissen viser utbyggingenav bakgården mot bussholdeplassen.   Foto: Illustrasjoner: Norconsult

Nyheter

Nylig var det kick offseminar for Macè Senteret, med orientering om status og videre framdrift for prosjektet.