Slik svarer Fylkesmannen etter Raudsand-klage

Kan kommunestyrerepresentanter legge fram sakspapir – og blir de i så fall inhabile? Nå har moldepolitikerne fått Fylkesmannens svar.
Nyheter

Spørsmålene ble stilt av Kontrollutvalget i Molde, og svarbrevet er blant referatsakene til kommunestyret torsdag.