Møre og Romsdal må få mer penger til miljøferjene, mener SV

– Uredelig av Stortinget

– Nå må Stortinget begynne å opptre redelig overfor fylkene. Fylkene som går over til nullutslippsferjer, slik Stortinget har bestemt, må få dekket kostnadene, sier SV-politiker Arne Nævra.

MER PENGER TIL MILJØFERJER: – Stortinget må erkjenne at de har vært uredelig overfor fylkeskommunene. Løsningen er å øremerke penger til miljøferjer, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV).  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

SVs representant i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Arne Nævra, mener politikerne har opptrådt uredelig i stortingssalen.