Molde-ordføreren advarer sterkt, men:

Flertallet vil ha ny regulering på Raudsand

Molde formannskap vedtok onsdag at det skal utarbeides en ny reguleringsplan på Raudsand. Vedtaket kan ha konsekvenser for oppryddingen i deponi 2, ifølge ordfører Torgeir Dahl (H).

Ordfører Torgeir Dahl (H) frykter alt arbeid vil stoppe opp på deponi 2 på Raudsand om formannskapets innstilling for flertall i kommunestyret.  Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) ba i forrige uke administrasjonen i Molde kommune om å fremlegge muligheter for og konsekvenser av en eventuell endring av reguleringsplan på deponitomta på Raudsand.