Folkevandring til Kringstadsetra søndag

Kjemper en felles kamp for Moldemarka

– Etter dette møtet er folk blitt klokere. Gå heim og engasjer deg i saka. Ta gjerne turen hit og se hva det handler om, sier Maria Holo Leikarnes etter Friluftspraten på Kringstadsetra søndag.

Lufter meninger i friluft: Redaktør Ole Bjørner Loe Welde ledet debatten om framtidig veg mellom Julbøen og Fuglset. Alle foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal  Foto: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Nyheter

Lokale natur- og friluftsorganisasjoner sto som arrangør. Knapt 200 personer la turen til setra for å bli informert om planene for ny veg fra Julbøen til Fuglset. Det er lagt fram tre ulike alternativ for den nye vegen, som er en del av Møreaksen mellom Molde og Ålesund.