Disse vant konkurransen om bedriftshelsetjenester i Molde, Aukra og Rauma

ROR tilbakeviser kritikken fra Stamina

Astero BRA BHT var eneste tilbyder, og vant ROR-konkurransen om bedriftshelsetjenester til Molde, Aukra og Rauma. ROR tilbakeviser kritikken fra Stamina om manglende likebehandling.

– RIMELIG TID: – Konkurransen ble lagt ut i Doffin 15. juli, med frist 13. august. ROR-Innkjøp har vurdert dette som en rimelig tid for å kunne utarbeide et tilbud, siden det ble brukt samme kravspesifikasjon og prisskjema som i tidligere konkurranser, sier Helge Dahle. Han er seksjonssjef for ROR-Innkjøp.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Nyheter

Det var ROR-Innkjøp som utarbeidet og utlyste konkurransen om levering av bedriftshelsetjenester til Molde, Aukra og Rauma, samt Tøndergård skole og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. Stamina kritiserer konkurranseforholdene.