Sjukehusa i Møre og Romsdal:

Kan ha fått 1,7 milliarder for lite

Sjukehusa i Møre og Romsdal kan ha fått inntil 1,7 milliarder kroner for lite siden 2011. Det mener fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

Får for lite: Får for lite:Sjukehusa i Møre og Romsdal kan ha fått inntil 1,7 milliarder kroner for lite siden 2011, mener fylkesutvalget. Her Molde sjukehus.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

(Smp) – Vi opplever at tilliten til det regionale helseforetaket blant innbyggerne våre er tynn, og en ny omkamp i dette spørsmålet kan gi uopprettelig mistillit, skriver Guttelvik i innstillingen til fylkesutvalget.