Delte meninger blant politikerne

Utvalgsleder mener man må se på denne saka konkret, men deponimotstander ser lenger framover i tid.

Dispensajon: Ved avkjøringen til deponiet vil man bygge en kulvert. Men siden kulverten tar lenger tid enn deponiet, ønsker man en dispensasjon fra rekkefølgekravet.  Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

Utvalgsleder i TPNM, Trygve Grydeland (H), er glad de tok turen til Raudsand.