Ny kommunalsjef:

Lyche til Hustadvika

Lage Lyche (56) er ansatt som ny kommunalsjef i Hustadvika kommune etter Anders Skipenes.

Fra Møreforskning til Hustadvika: Lage Lyche er ansatt som ny kommunalsjef i Hustadvika kommune.  Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Lyche er utdannet samfunnsøkonom og transportøkonom og kommer fra stillingen som daglig leder for Møreforsking Molde. I Hustadvika har han fått tittelen kommunalsjef for samfunnsutvikling og bærekraft og er øverste sjef for et vidt spekter av fagområder: Plan og bygg, kommunal teknikk, brann og beredskap, landbruk, miljø og kultur. Etter to uker i jobben er Lyche glad og ja, … lykkelig.