Adm. dir. Bakke:

Vekseldrift gir færre vikarar og tid til kursing

Det er ikkje ideelt med vekseldrift ved fødeavdelingane, men det har også fleire positive sider, ifølge toppsjefen i helseføretaket.

KURS OG PERMISJONAR: - Med alternerande drift vil vi i større grad kunne legge til rette for kurs, hospitering, permisjonar og ikkje minst avvikling av lovmessig fri, seier Øyvind Bakke, adm.dir. ved Helse Møre og Romsdal.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Adm. dir. Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal understrekar at det ikkje er ei ideell løysing verken for befolkninga eller helseføretaket å ha vekselsvis drift kvar 14. dag.