Deponi-saka:

Giftfritt Molde med «Status-konferanse»

Arrangerer onsdag ettermiddag konferanse i Molde om status i deponisaka no – og vegen vidare.

Raudsand: Området der Bergmesteren Raudsand har planer for nasjonalt deponi for farleg uorganisk avfall.   Foto: Øyvind Leren

Nyheter

Organisasjonen Giftfritt Molde held onsdag ettermiddag årsmøte, og arrangerer også ein lukka konferanse der fleire innleiarar oppsummerer status i deponisaka sett frå sin ståstad.