Nei til vindkraft stevner Staten for retten

– Vi kan ikke la Haramsfjellet bli ødelagt mens regjeringa somler, skriver Nei til vindkraftverk på Haramsøya i ei pressemelding.
Nyheter

(SMP.NO) I ei pressemelding fra Nei til Vindkraftverk på Haramsøy, går det fram at de har levert stevning og begjæring om midlertidig forføyning til Sunnmøre tingrett.

Stevninga er signert advokat Mari Kjellevold Brygfjeld. Saka anlegges mot Staten ved Olje- og energidepartementet (OED) med krav om at tillatelse (konsesjon) 7. februar 2019 til Haram Kraft AS for bygging og drift av Haram vindkraftverk er ugyldig.

Det kreves midlertidig stansing av anleggsarbeidet inntil endelig dom foreligger.

Ga Staten tre ukers frist

Sist i juli sendte aksjonsgruppa et langt brev til statsråd Tina Bru. Brevet var ei oppfølging av Stortinget 19. juni. Et enstemmig Storting stilte seg bak et vedtak om å be regjeringa «vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav».

I brevet varsla Nei til vindkraftverk at de vil reise sak mot staten dersom departementet ikke tar stilling innen tre uker, det vil si fredag 14. august.

Nå anlegger de altså sak. Advokaten mener «det er sannsynliggjort at konsesjonsvedtaket 7. februar 2019 er ugyldig som følge av det bygger på tidligere konsesjonsvedtak som lider av alvorlige feil og mangler. Det er også feil i gjeldende konsesjon. Uten et gyldig konsesjonsvedtak har ikke Haram Kraft tillatelse til å bygge vindkraftverk på Haramsøy».

– Avjørende med hurtig behandling

Advokaten skriver videre at det er «avgjørende med en hurtig behandling av kravet om midlertidig forføyning, ettersom anleggsarbeidet allerede er i gang. Skadene i naturen vil bli større jo lengre anleggsarbeidet får pågå.» (...) «Det antas nødvendig å sette av fem dager til behandling av kravet om midlertidig forføyning. Det vil være behov for befaring av anleggsområdet.»

I pressemeldinga skriver aksjongruppa at denne saka «handler om korleis staten forvalter lovene som Stortinget har vedteke, og kva som skjer med saksprosessar der det blir teke snarvegar». Birgit Kjerstad i Nei til vindkraftverk på Haramsøya omtaler det som «David mot Goliat», og at de ikke «kan la vere å stå opp mot uretten».

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.