Må vente ett år på svar

Hvor mye kvikkleire er det i området der ny europaveg 136 på baksida av Setnesmoen er aktuell? Og hva vil løsningen med en 500 meter lang fjelltunnel koste? Det endelige svaret kan ta opptil ett år før det foreligger.

Forbereder grunnboringer: Statens vegvesen hadde oppstartsmøte med grunneier Roe Ingar Setnes før kvikkleireforekomstene i området skal undersøkes med grunnboringer. Fra venstre Gisle Fosse og Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen og grunneier Roe Ingar Setnes.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

VEBLUNGSNES: Ny europaveg 136 gjennom Veblungsnes står høyt på lista over nye vegprosjekt i Møre og Romsdal. Hvor vegen skal gå, er det delte meninger om. Et flertall i Rauma kommunestyret vedtok før sommeren at ny E136 bygges i dagen gjennom tettstedet Veblungsnes. Men kommunestyret ba også Statens vegvesen avklare hva det vil koste å bygge nyvegen bak Setnesmoen med en 500 meter lang fjelltunnel som kommer ut like ved inngangen til Innfjordtunnelen.