Inviterer politikerne opp i Moldemarka

– Det er nå toget går. Ikke gjør en 100-årstabbe

– Det snakkes mye om det grønne skiftet. Da er det er jo akkurat denne typen valg man må ta. Jeg vil sammenlikne det med situasjonen da Moldeholmene ble vernet. Nå står de som bautaer for moldenserne, sier Mattis Mikkelsen i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Står samlet: Flere friluftsorganisjoner lokalt går, sammen med grunneiere, hardt ut mot vei i dagen i Moldemarka i forbindelse med E39 Julbøen-Fuglset. Her står de samlet akkurat der E39 vil krysse turveien mot Kringstadsetra. Fra venstre: Jannicke Tautra Ingeborgvik – ivrig turgåer og grunneier, Mattis Mikkelsen – Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, Trond Haukebø – grunneier, Rune Johan Tautra – grunneier, Ole Haugland – Moldemarkas Venner, Japke Stobbe – Naturvernforbundet Molde, Kjell Lyse – DNT Romsdal og Maria Holo Leikarnes – DNT Romsdal.  Foto: Knut Lillebakk

Nyheter

– Det er nå toget går. Folk må være på banen i løpet av de neste par-tre uker. Et så stort inngrep skjer kanskje hvert 100. år. Her kan man altså gjøre en 100-årstabbe med feil vedtak, sier Mikkelsen.