E39 Molde - Vestnes:

Skal tilpasse kaiene

Det blir arbeid på Molde og Vestnes ferjekaier ut året for å tilpasse til tyngre ferjer og ladeløsninger.

I GANG: Det blir arbeid på Molde og Vestnes ferjekaier ut året, for å tilpasse til tyngre ferjer og ladeløsninger.  Foto: Gjermund Kjøpstad

Nyheter

– I samband med ny kontrakt for fergedrift, har vi funnet ut at det er behov for mindre ombygging av kaiene. Dette er grunna tyngre ferjer og ladeløsninger som må på plass. Det har lenge vært behov for forbedring av utkjøring fra ferje og gang- og sykkelvei. Dette arbeidet gjøres nå samtidig, sier prosjektleder Olav Megrund på ferjekaiutbygging i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Mye på gang: Under ombygging av kaiene blir det også en forbedring av utkjøring fra ferje og gang- sykkelvei. Samtidig blir det etablert kabeltrasé for lading til elferjer.   Foto: Statens vegvesen

Det vil også parallelt med dette bli etablert kabeltrase fra teknisk bygg til kai.

Arbeidet er i gang og vil pågå frem til nyttår. Det vil bli endringer i kjøremønster og innskrenkinger av oppstillingsområde i byggetiden.