Nytt forslag om hvor E136 gjennom Flatmark i Romsdalen kan bygges

Brua tar gardstunet

Det hvite, gamle våningshuset på Nordre Flatmark gård går tapt hvis ei ny bru på E136 bygges slik Statens vegvesen har som ett av forslagene.

Hus må vike for ny bru? Det store hvite huset på bildet er det gamle hovedhuset på Nordre Flatmark gård, og er oppgradert til reiselivsbedrift. Legges ny E136 gjennom Flatmark slik Statens vegvesens nye alternativ går ut på, må det hvite huset rives. Det nye bolighuset på gården blir liggende to meter fra ei 10 meter høy betongbru.  Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

– Vi har lansert dette forslaget der ny veg i størst mulig grad følger jernbanen forbi Flatmark. Velges dette alternativet, innebærer det at gårdstunet på Nordre Flatmark gård må tas, og gården innløses, sier prosjektleder Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen.