– Helt ødeleggende for oss

– Vi visste ikke om det nye vegforslaget før i mai. Dette er helt ødeleggende for oss. Begge husa på gården må bort. Og vi kan ikke flytte husa til en annen del av eiendommen på grunn av rasfaren, sier grunneier Per Bersås på Nordre Flatmark gård. 

Det nyeste forslaget fra Statens vegvesen vil være helt ødeleggende for gården vår. På grunn av rasfare er det heller ikke mulig å flytte husa til andre deler av eiendommen, sier Synnøve og Per Bersås på Nordre Flatmark gård.   Foto: Richard Nergaard

Nyheter

RAUMA: Grunneierne på Nordre Flatmark gård, Synnøve og Per Bersås, ante ikke at Statens vegvesen hadde laget planer som innebærer at ny E136 vil ramme gården med full tyngde.