Skolestart vidaregående skole:

Alle har fått tilbod, men 36 moldeelevar må pendle eller flytte

14 elevar frå Molde er tilbydd skoleplass i nabokommunar, 22 har fått plass i Haram eller Sunndal. Ved Romsdal vgs står framleis om lag 300 på venteliste.

Skoleplass: Alle som har søkt, har fått tilbod om skoleplass, men ikkje alle har fått tilbod der dei bur. Det er situasjonen for 36 elevar frå Molde, ifølgje Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.. Illustrasjonsfoto.  Foto: Thomas Brun

Nyheter

Måndag starta skoleåret for elevar i vidaregåande skole. Statistikk frå Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune viser at det totalt er 10.281 plassar, og at 9.704 elevar har fått tilbod om plass.