Bred enighet mellom saueeiere og rovviltnemndene: 

– 20 jerver er altfor mange

– Antakelig er her 18-20 voksne jerver i Møre og Romsdal. Det er dobbelt så mange ynglinger som Stortinget har bestemt. Hvorfor tar ikke Miljødirektoratet affære? spør rådgiver Rune Horvli i Rauma. 
Nyheter

BJORLI: Det er full enighet blant beitelagene, lokalpolitikerne og rovviltnemndene i Møre og Romsdal, Trøndelag og Innlandet: Tallet på jerv fyker i været, langt ut over det antallet Stortinget har vedtatt som bestandsmål, men det er vanskelig å få noen til å ta tak i problemet og løse det. Beitenæringa er ikke kravstor når den krever at bestanden av jerv skal holdes på nivået Stortinget har bestemt. Sauebøndene er tålmodige folk, men verken sunndalinger, romsdalinger eller lesjinger finner seg lenger i at tallet ynglinger er det dobbelte av det Stortinget har bestemt, sier rådgiver Rune Horvli i Rauma kommune.