Høg risiko også ved å bytte på fødetilbudet

En felles fødeavdeling som flyttes mellom Molde og Kristiansund, er beste løsning i en vanskelig situasjon. Men - også den løsninga har høg risiko på fire områder.

ROS-analysen foreslår mange tiltak som vil redusere den høge risikoen ved at fødetilbudet fra 5. oktober flyttes mellom Molde og Kristiansund med 2 uker om gangen i hver by.   Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nyheter

Dette kommer fram i Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) som helseforetaket har fått gjennomført knyttet til å veksle på åpen fødeavdeling mellom Molde og Kristiansund. Løsninga de har landet på, er to uker åpen fødeavdeling i Molde, og to uker i Kristiansund. Ordninga starter 5. oktober og er satt til å vare ut januar neste år.