Mangler 8 gynekologer

- Fødesituasjonen gir stor bekymring

- Jeg må være trygg på at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø, og den tryggheten har har jeg ikke nå. Det er derfor vi planlegger å drifte fødeavdelingene med 2 uker i Molde og så 2 uker i Kristiansund, sa Øyvind Bakke til styret i helseforetaket onsdag.

Øyvind Bakke er adm.dir. i Helse Møre og Romsdal.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Som Rbnett skrev i juli, er det akutt mangel på gynekologer i fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Det skyldes at dagens ordning med passive nattevakter gjøres om til aktive vakter, noe som krever flere ansatte.