– Milliarder kan spares

Vegforbindelsen som knytter Ålesund og Molde sammen, kan bygges flere milliarder kroner rimeligere enn først beregnet, mener prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i det statlige selskapet Nye Veier AS.

Prosjektdirektør: Johan Arnt Vatnan i det statlige selskapet Nye Veier AS.  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

ÅLESUND: Ny veg mellom Ålesund og Molde omfatter også kryssing av Romsdalsfjorden og bru over Julsundet mellom Midsund og Molde. Den ferjefrie vegforbindelsen er beregnet å koste totalt 39,5 milliarder kroner. Prisen kan bli langt lavere, mener prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan.