– Vi har tilpasset oss i hjel, sier sauebonde Marianne Hunnes Gaustadnes

Tvillinglam ble jervemat

I vår satt sauebonden Marianne Hunnes Gaustadnes i fjøset og holdt liv i to nyfødte lam som ble forløst ved keisersnitt. I juli ble sauene sluppet på fjellbeite i Ulvådalen. Få dager seinere kom meldinga: Lammene funnet døde. Tatt av jerven.

Henter sauene heim tidligere: Også i år henter Marianne Hunnes Gaustadnes og de andre saueeierne som har husdyr i Ulvådalen, heim flokken i begynnelsen av september. – Vi gjør alt vi kan for å forhindre at jerven dreper sauer. Forvaltningen må sitt for å ta ned bestanden av jerv, sier hun.  Foto: Privat

Nyheter

– Det oppleves så meningsløst. Vi som driver med husdyr, gjør altfor å stelle dyra og ta vare på dem. Gjennom hele beitesesongen har vi to vokterhunder med fører i fjellet. Hundene er av rasen pyreneerhund. Saueeierne går turnus om helgene for å se etter dyra, og mot slutten av sesongen har vi hatt ekstra tilsyn. I sommer har vi også hatt en ekstra tilsynsmann med Border collie i Ulvådalen og Slettafjella. Likevel opplever vi at jerven dreper mange sauer. Når bestanden av jerv øker, øker også omfanget av tap av beitedyr, sier Marianne Hunnes Gaustadnes.