Planene for gods mellom Åndalsnes og Oslo legges fram for samferdselsminister Hareide

Ny start for godstoget?

Nesten to år etter at det siste godstoget kjørte på Raumabanen, jobbes det med å få i gang godstransport med tog på nytt. Etter det Romsdals Budstikke forstår, står selskapet Onrail AS med forretningsadresse Åndalsnes bak planene.

På sporet igjen? Snart to år har gått siden det gikk godstog på Raumabanen mellom Åndalsnes og Oslo. Et nytt selskap ser på mulighetene for å starte godsruter igjen. FOTO: RICHARD NERGAARD 

Nyheter

RAUMA: Planene for å få gjenopptatt godstransporten med tog mellom Åndalsnes og Oslo skal presenteres for samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på et møte i regi av NHO Møre og Romsdal i Ålesund tirsdag formiddag.