Målet var 10 kull med jervunger. I år kan det være født 19 kull med jerv i Midt-Norge

– Det er for mange jerv i fjellet nå

Jerven er i ferd med å overta fjellområder der sauen slippes på sommerbeite. Målet for bestanden var 10 ynglinger. I år kan det ha vært 19 ungekull for jerv i Møre og Romsdal og Trøndelag. – Her er for mange jerv, sier Kristin Sørheim i rovviltutvalget.

ROVDYR: Bestanden av jerv vokser: I år er det dokumentert 19 kull med jervunger i Midt-Norge. – Her er for mange jerver, mener Kristin Sørheim i rovviltnemnda.   Foto: Asgeir Kvalvik

Nyheter

Jerven trives i fjellområdene i Rauma og gamle Nesset. Totalt for rovviltregionen Møre og Romsdal og Trøndelag er det gjort observasjoner om 19 jervetisper som har født unger.