Ny parkeringsplass og flytting av bauta

Med opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Sandnes gravsted benyttet man også anledningen til å flytte en bauta som til nå har stått lite synlig.

ETTERLENGTET: Den nye parkeringsplassen vil gi mye bedre trafikale forhold ved Sandnes gravsted på Holmemstranda. Neste år vil plassen bli asfaltert. Fellesrådet har alt bevilget midlene til arbeidet med asfaltering.  Foto: OTTAR RYDJORD

Nyheter

Det som ofte har vært et trafikkproblem ved Sandnes gravsted er i disse dager bokstavelig talt på veg til å forsvinne. Det opparbeides nå en stor parkeringsplass mellom gravstedet og fylkesveg 64 som går gjennom Holmemstranda.