Landbrukssjefen i Hustadvika: – Er romslige med kvotene

– I noen få områder kan det nok være slik at det blir spart på hunndyra, men samla sett er ikke dette noe stort problem i kommunen, sier landbrukssjef Jermund Vågen i Hustadvika.

KVOTA SKYTES IKKE NED: Viltforvalter Jermund Vågen forteller at det felles for få hjortedyr i forhold til antall fellingstillatelser, og mener de er rause med kvotene. – Vi må skyte nok hunndyr. Og så er det viktig at jaktvaldene stopper forgubbinga og involverer ungdommen, sier han.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

Landbrukssjef og viltforvalter Jermund Vågen i Hustadvika kommune forteller at det gjøres årlige tellinger av hjortedyr. Trenden er at antallet telte dyr øker, og makstallet har ligget på 1500-1700 dyr.