– Motstridende interesser

– Noen av jegerne som ikke er grunneiere vil være forsiktige med å skyte hunndyr fordi de ønsker å opprettholde en stor hjortestamme, sier Sverre Heggset i Landbruk Nordvest.

ØNSKER HARDERE BESKATNING: Sverre Heggset i Landbruk Nordvest vil at det skytes flere hunndyr.  Foto: PRIVAT

Nyheter

Landbruk Nordvest kjører for tida et prosjekt for å registrere avlingstap som følge av hjortebeiting. Så langt har de fått bekrefta det tidligere undersøkelser har vist: at bønder i områdene som undersøkes opplever 25-30 prosent avlingstap på grunn av hjorten. Rådgiver Sverre Heggset påpeker at undersøkelsene gjøres der de vet at det er store hjorteplager, og at tallet derfor ikke er et gjennomsnitt for hele fylket.