Du finner stor fisk i Lågen fra Lesja til Otta

Kort sesong og strenge restriksjoner i lokale lakse- og sjøørretelver gjør fisketur over fylkesgrensa til Lesja enda mer fristende. Det er også i tråd med anbefalingen om å feriere i eget land.

Gudbrandsdalslågen: Vakker natur og godt fiske, her fra fluesona ved Sel. Foto: Lågen Fiskeelv 

Nyheter

Den slitte tørrflua gikk så vidt klar av steinen noen meter ovafor brua ved prestegården på Lesja. I strømkanten bak den hadde en ørretsnute sugd inn insekter jevnt og trutt de siste minuttene. Rykket kom hardt og kontant, etterfulgt av en glinsende buk som gikk ut mot strømmen i et rullende vak, skar oppstrøms, og deretter ned i det dypeste av hølen, der fisken ble stående og stange. Noen minutter seinere kunne jeg løfte en vakker ørret mot ei kveldssol som forsterket fargeprakten i skinnet.