Litt flere arbeidsledige i juli

Tallet på helt arbeidsledige i Møre og Romsdal gikk litt opp i juli i forhold til tallene for juni. 
Nyheter

Det er nå 5 878 helt arbeidsledige i fylket - en økning på 239 personer. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen økt fra 4,1 % til 4,2 %.