Havbeite møter motstand:

Strid om privat hummerfiske blant Havsul-turbiner

Ålesund kommune er positive til at Øya Sjømat AS får etablere hummerbeite på Havsteinen utenfor Harøya, all tid det kan etableres uten å være til hinder for Havsul 1. Fylkesmannen er negativ. Fylkeskommunen avgjør konsesjonsspørsmålet.

Ettertraktet: Hummer er en populær fangst. FOTO: KNUT ARNE AARSET 

Nyheter

(Sunnmørsposten): Da planutvalget i Ålesund behandlet kommunens uttalelse til konsesjonssøknad i vår, stilte kommunen seg positiv til hummerbeitet. Det var likevel tvil om søknaden er i strid med arealformålet i kommuneplanen, og derfor ble fylkeskommunen bedt om å vurdere om en kan gi dispensasjon om å eventuelt fravike arealformålet.