Fylkesmannen sier nei til lensmannskontor på Øran

Årsak til at Fylkesmannen klager: Fare for flom fra elva, fare for flom som følge av skred fra Mannen og fare for stormflo med bølger fra havet.

VIL HIT: Denne verkstedbygningen på Øran ved Åndalsnes er planlagt å bli nytt Rauma lensmannskontor.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Det betyr måneder utsettelse.