Ansatte testes etter retur fra utlandet – også fra grønne land

Det kan dermed bli mange tester blant de 6.400 ansatte etter hvert som ferske utenlandsfarere kommer tilbake på jobb.

TESTES ETTER FERIEN: Alle ansatte i helseforetaket, som også omfatter Molde sjukehus, skal teste seg for covid 19 hvis de har vært i utlandet de siste 10 dagene før jobbstart.   Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Det var fredag at følgende SMS gikk ut til ansatte i helseforetaket: