Over to tusen får positivt svar på sin søknad:

Rekordmange får tilbud om studieplass i Molde

Ny rekord for Høgskolen i Molde - økningen skyldes økte søkertall, nye analyseverktøy og finansiering av ekstra studieplasser.

Fornøyd: Rektor Steinar Kristoffersen gleder seg over å gi tilbud om studieplass til over 2000 studenter.  Foto: Høgskolen i Molde

Nyheter

– Når tilbudene om studieplass sendes ut i disse dager kan rekordmange 2051 personer glede seg over å ha fått ja på sin søknad om å studere ved Høgskolen i Molde, mot 1536 i fjor, forteller Høgskolen i en pressemelding.

Veksten er særlig stor på studieretninger som IT og juss, men helse- og sosialfagene gir også tilbud til langt flere enn tidligere, opplyser høgskolen.

Gir flere sjansen til å studere

– Opptakskontoret vårt har gjort en grundig analysejobb der vi ser på hvor mange som historisk sett møter opp ved de ulike studiene våre. På bakgrunn av disse tallene har vi økt antall ja-tilbud ganske mye de siste årene. Allikevel er vi ikke redd for at dette går ut over kvaliteten på tilbudet. Studentene som kommer til oss vil få møte flinke fagpersoner og entusiastiske undervisere. Det blir uansett noe helt annet å være student på en høgskole enn elev i videregående utdanning, og alle må være forberedt på en skikkelig arbeidsinnsats for å lære noe som er verdifullt, spennende og noen ganger vanskelig, sier rektor Steinar Kristoffersen.

Fortsatt over 500 på venteliste på vernepleie

Et av studiene som virkelig er populært er vernepleie. I år blir det tatt opp både heltids- og deltidsstudenter, men allikevel er det lange ventelister på begge studiene. Dette er utdanninger som er etterspurte ute i arbeidslivet. Vernepleierutdanningen har også svært gode tilbakemeldinger fra studentene selv så dette er et resultat av godt arbeid over lang tid.

Viktig med fortsatt vekst

– Det er veldig viktig for oss å vokse. Flere studenter betyr mye for regional utvikling. Det sørger også for at vi er mindre utsatt for svingninger i befolkningstall og interessefelt. Flere studenter kan gi oss bedre kvalitet i opptaket, men også bedre forutsetninger for faglig utvikling, fordi studiemiljøet blir større, sier Kristoffersen.

Økt tildeling gir flere studieplasser

Høgskolen i Molde har også fått tildelt ekstra studieplasser. Disse er med på å øke opptakstallene. Norge skal nå gjennom en omstilling. Som utdanningsinstitusjon er det da vår plikt å være med på å legge til rette for at enda flere får den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Dette gleder vi oss til å ta fatt på, sier Kristoffersen i pressemeldingen.