– Motstanden kommer ikke godt nok fram

SV tror det er grobunn for et nytt folkeopprør mot nye E39, men mangler et nytt «Borgerlisten» til å ta jobben.

Tre på høring: Her ser man de tre alternativene. Alle er lik i endene, men det er ulik løsning for vegen i dagen for blå og rosa linje. Den grønne, og desidert dyreste, går i tunnel hele vegen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

MOLDE: Via andre beboere i planområdet har Romsdals Budstikke fått opplyst at vedkommende som har satt opp plakatene på Kringstad ikke ønsker belastningen ved å stå fram.